سفارش تبلیغ
صبا


ماه شمالی

قسم به
خاله ابلیس درونم!


خطت نزدم...


پاکت نکردم...


نوشتمت،


انقدر نوشتمت که اخرش از بینی یکی از این
نوشته ها عطسه شدی...


من تورا درون خودم پاک نکردم...


می خواندمت


انقدر خواندمت که از بی انتهاترین
غروبها طلوع کردی...

و من هم...


این بهار مشتی شکوفه به باد خواهم سپرد به
جای قاصد،تا شاید انهانامه هایم را گم نکنند...


و...

شرقی شمال حادثه را بوسه می زند           با عقده های خوردن لبهای زورکی

ان بوسه های مبهم در من فشرده ات                لبخند میزند به تمنای کودکی


زوری شبیه جیغ زدن زیر پای تو           چشمی که زجه میزندو خیره میشود

 فردا مهمترین خبر روزنامه ها           مردی که بر نگاه زنی چیره می شود

 سرما حریف دامن زنها نمیشود               حتی اگر برای خودش مردکی شود
 می لرزدوتمام خودش را کثیف کرد            وقتی بلوغ دخترکی دزدکی شود

 لعنت به تو وهمین فتوای پشت تو                خاموش شو نگاه تو خوابم نمیکند
 زخمی ترین بهانه ی من را لگد زدی                 دیگر تمام صدایت رامم نمیکند

معبود خوش قیافه ی رگهای خونی ام                      خود را به کوچه های علی چپ که میزند
دل بغض می کند و من پا به پای ان               وقتی شمال حادثه  ای  زجه می زند

نوشته شده در چهارشنبه 89/2/1ساعت 11:40 عصر توسط فهیمه نظرات ( ) |قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت